Morze, góry, lazurowe niebo, słońce delikatnie muskające naszą skórę…

Morska bryza we włosach, kolorowy drink przy basenie…

albo egzotyczna przyroda, palmy lub szczyty na których jeszcze nas nie było.

Głowa wolna od trosk dnia codziennego…

Takie obrazy mamy przed oczami, gdy wybieramy się na wakacje. Nie dopuszczamy do siebie myśli, że coś mogłoby zburzyć tę sielankę podczas naszego odpoczynku.

Ale jak mawiał Kubuś Puchatek : „Bo Wypadek to dziwna rzecz. Nigdy go nie ma, dopóki się nie wydarzy”.

Daleko mi do czarnowidztwa i wmawiania ludziom, że na pewno coś się stanie, jeśli się nie ubezpieczą. Jesteśmy dorośli i każdy ma prawo do własnych wyborów i decyzji.

Jednak, gdy po raz kolejny widziałam dramat i zagubienie najbliższych, gdy coś złego podziało się podczas wyjazdu zagranicznego. I nagle okazywało się, że ubezpieczenia nie ma, albo jest za małe, albo z jakiegoś powodu jest negowane przez ubezpieczyciela. Gdy po raz kolejny widziałam łzy bezsilności, postanowiłam napisać kilka słów o tym, dlaczego warto się ubezpieczyć i co brać pod uwagę przy wyborze ubezpieczenia.

Dlaczego przed wyjazdem – szczególnie zagranicznym – warto poświęcić kilka chwil i zadbać o odpowiednio wysokie ubezpieczenie podróży – następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia?

Bo może to nam i naszym bliskim oszczędzić wielu potencjalnych kłopotów.

Ubezpieczenie podróży zagranicznej

Podróże kojarzyć się powinny z wypoczynkiem i nowymi, przyjemnymi doświadczeniami. Niestety, nagłej choroby lub wypadku nie możemy przewidzieć. A gdy się zdarzą za granicą… Wówczas często stają się dramatami całych rodzin, które nagle muszą pokryć koszty leczenia i powrotu do kraju swoich bliskich. Rachunki na dziesiątki, a czasem setki tysięcy złotych.

Co więc zrobić, by jak najlepiej się zabezpieczyć?

Gdy wybieramy się do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i jeżeli płacimy składki zdrowotne w ZUS/KRUS, możemy korzystać z ubezpieczenia przysługującego nam na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ można wyrobić bezpłatnie w każdym oddziale NFZ.

Co gwarantuje nam EKUZ?

Warunki leczenia przysługujące obywatelowi państwa na którego terenie będziemy przebywać, ale tylko świadczone przez jednostki włączone do systemu publicznej opieki zdrowotnej.

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Uwaga!

Często się zdarza (szczególnie w kurortach), że karetka przywozi pacjenta do szpitala prywatnego. Wówczas, jeżeli nie mamy wykupionego dodatkowego ubezpieczenia, będziemy zmuszeni do pokrycia wszelkich kosztów świadczonych usług leczniczych.[/dropshadowbox]

Czy NFZ pokrywa także koszty transportu medycznego do Polski?

Zasadniczo NFZ nie pokrywa kosztów transportu powrotnego osoby chorej do Polski. Jednak jak czytamy na stronie funduszu: „Polski ustawodawca przewidział możliwość wydania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lub Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego, w ściśle określonych przypadkach, decyzji w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju”. Ma to miejsce wówczas, gdy przewidywane koszty leczenia za granicą przewyższają koszty transportu i leczenia w kraju. Zaznaczyć jednak należy, że możliwe jest to jedynie w przypadku transportu z państw należących do UE lub EFTA i po spełnieniu kilku warunków, o których pisałam w artykule: NFZ-pokrycie kosztów transportu. Tam także można znaleźć informacje o tym, w jaki sposób złożyć taki wniosek.

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ] NFZ w przypadku wydania pozytywnej decyzji zapewnia pokrycie kosztów transportu do wysokości zaproponowanej przez najtańszego oferenta. NFZ nie jest jednakże stroną umowy i nie zajmuje się organizacją transportu chorego. Tego typu usługi (organizacji transportu) świadczą wyspecjalizowane firmy – takie jak nasza.[/dropshadowbox]

Podróż poza UE

Co w przypadku, gdy wybieramy się poza kraje unijne?

Tutaj nasz narodowy ubezpieczyciel formalnie ma „związane ręce”. Proponuję więc zakupić ubezpieczenie na czas podróży w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. Przedtem jednak warto dokładnie zapoznać się z proponowanymi przez wybranego ubezpieczyciela ogólnymi warunkami ubezpieczenia tzw. OWU.

A w szczególności zwrócić uwagę na to czy:

 •  ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia w chorobie przewlekłej?

Jeżeli przyjmujemy na stałe jakieś leki, upewnijmy się przed wyjazdem u naszego lekarza prowadzącego, czy nasza choroba jest traktowana jako „choroba przewlekła”.

Przykładowo: za chorobę przewlekłą jest uznawane nadciśnienie tętnicze. Jeżeli więc ubezpieczony dozna podczas podróży udaru mózgu lub zawału serca, może być to potraktowane jako konsekwencja choroby przewlekłej. I gdy nie mamy zagwarantowanej takiej opcji, ubezpieczyciel może nie pokryć kosztów leczenia.

 •  ubezpieczenie obejmuje:
  • transport powrotny chorego, w tym transport lotniczy?;
  • pokrycie kosztów prowadzenia akcji poszukiwawczej i ratownictwa górskiego, co jest szczególnie ważne gdy planujemy podczas naszej podróży wycieczki w góry?;
  • wypadki podczas nurkowania lub uprawiania sportów ekstremalnych lub sportów wysokiego ryzyka (jeżeli planujemy je uprawiać)? W niektórych przypadkach jazda na rowerze, spacer po lodowcu czy trekking powyżej 2500 m traktowane są jako sport ekstremalny.

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Warto wiedzieć, że ubezpieczyciele zazwyczaj nie biorą odpowiedzialności i nie pokrywają kosztów leczenia w przypadku urazu, jeśli ubezpieczony był pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków.[/dropshadowbox]

Dlaczego standardowe ubezpieczenie proponowane przy zakupie wycieczek w biurach podróży może być niewystarczające?

Jeżeli nasza podróż organizowana jest przez biuro podróży, zapewne otrzymamy w pakiecie ubezpieczenie podstawowe. Sumy ubezpieczenia w podstawowych pakietach wahają się od 2.000 do 15.000 EUR. Gdy przeliczamy to na złotówki sumy wydają się dość duże i wydaje się, że zagwarantują nam pełne pokrycie kosztów leczenia, gdyby coś złego się podziało.

Niestety, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.

Ile kosztuje leczenie za granicą?

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Koszt pobytu na oddziale intensywnej terapii to wydatek w granicach: 1500-3000 EUR za dzień.[/dropshadowbox]

W przypadku konieczności wykonania zabiegu operacyjnego mówimy o kwotach rozpoczynających się od kilku tysięcy euro. Może to oznaczać, że środki z naszej skromnej polisy zostaną wyczerpane pierwszego dnia już podczas operacji…

A jeżeli stan zdrowia nie będzie pozwalał na samodzielny powrót do kraju, wówczas będziemy zmuszeni do pokrycia także kosztów transportu.

Przykładowe koszty bezpośredniego lotniczego transportu medycznego do Polski:

   • z Meksyku – ok. 700.000 PLN
   • Z Dominikany – ok. 650.000 PLN
   • z Chin – ok. 550.000 PLN
   • z Wysp Kanaryjskich – ok. 185.000 PLN
   • z Egiptu – ok. 140.000 PLN
   • z Izraela – ok. 140.000 PLN

Jak widać z powyższych przykładowych kosztów, ubezpieczenie w wysokości 10 czy nawet 20.000 EUR może okazać się niewystarczające. Jeżeli nie dysponujemy odpowiednio wysokimi własnymi rezerwami finansowymi, z których w razie potrzeby skorzystamy, może warto wybrać wyższe ubezpieczenie lub zakupić dodatkowe. I z wolną od trosk głową, w pełni cieszyć się zasłużonym wypoczynkiem.

A jeżeli niestety już coś się zdarzy za granicą, pamiętajcie, że możecie do nas zadzwonić (+48 792 112 113) lub napisać. Służymy Wam swoją radą i pomocą.

Cudownych Wakacji!

***

Jeśli podobał Ci się ten artykuł możesz podzielić się nim ze znajomymi 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *